Понедельник, 26.07.2021, 18:57 | RSS
МАКТАБИ № 34
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Маълумот дар бораи мактаби № 34


Мактаби тахсилоти миёнаи умумии раками 34 –и нохияи Исмоили Сомонии соли 1966 сохта ба истифода дода шудааст. Иктидори лоихавии мактаб барои 906 чои нишаст пешбини карда шуда, дар хиёбони Рудаки 149/1 чойгир шудааст. Мактаб аз ду бинои ду ошьёна иборат буда. 33 синфхона , толори мачлисгох ва толори вариши дорад.Толори мачлисгох хеле хушсифат таъмир ва ороиш дода шудааст. Хайати омузгорони мактаб дар асоси супоришу дастурхои Президенти Чумхурии Точикистон, фармону карорхои мушовараи Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон- карорхои мушовараи Раёсати маорифи шахри Душанбе ва карорхои шурои шуъбаи маорифи нохия, инчунин карорхои раиси шахру нохия, самтхои асосии кори худро муаян намуда, кори таълиму тарбияро мутобики конуни Чумхурии Точикистон « Дар бораи маориф», « Консепсияи миллии тахсилот», « Консепсияи миллии тарбия» ба рох мондааст. Дар мактаб 1854 нафар хонандагон, аз чумла духтарон 876 нафар тахсил менамоянд, ки ба онхо 67 нафар омузгорон сабак медиханд. Аз ин шумора дорандаи «унвони шомста» - 2 нафар, «Аълочии маорифи Чумхурии Точикистон 7 нафар, бо тахассуси оли , 18 нафар, дарачаи якум 21 нафар ва дарачаи дуюм 7 нафар мебошанд. Раванди таълиму тарбия дар мактаб ба се раввия : умуми, гуманитари ва равияи математикию табии сурат гирифтааст. Кайд намудан чоиз аст, ки 10 нафар хатмкунандагон дар тули фаъолияти мактаб сазовори медали тилло гардидаанд: Инхо : 1. Назарова Раъногул Хушвахтовна соли 1987. 2. Мавлододова Мавлюда Давлатмуродовна соли 1989. 3. Кулиева Дилором Ахтамовна соли 1990. 4. Дустова Азиза Рауфовна соли 1990. 5. Ансори Саврина Човидовна соли 1997. 6. Аминчонова Зарина Азимчоновна соли 1997. 7. Рачабова Мадина Махмадалиевна соли 1998. 8. Хакимова Сарвиноз Юнусовна соли 1999. 9. Шамсуддинов Анвар Амонович соли 1999. 10. Мичгона Абдуллозода соли 2002. Инчунин зиёда аз 20 нафар хатмкунандагони синфи 9-уми мактаб мактаби асосиро бо шаходатномаи аълло хатм намуданд. Дар мактаб омузгорони хушкору навовар ва эчодкор кам нестанд. Омузгорони зерин: фанни забон ва адабиёти точик Давлатова М. забони англиси Нурова А, математика Рамхудоева У, химия – Савурова Л, синфхои ибтидои Тоатов М, география Курбонова Г. биология Мамачонова Л ва даххо нафари дигар омузгоронро номбар кардан мумкин аст. ки бо мехнати хубу садокатмандонаи худ ифтихори мактаб шуда метавонанд.Кайд кардан ба маврид аст, ки дар мактаюб сафи омузгорони пуртачриба, нафакахурон низ кам нест инхо ба монанди Аъзамова М, Шорустамова С, Муминов Ф,Сайдуллоева З, Хошимова О, ки, нисбат ба вазифаи худ содикона рафтор намуда дар таълиму тарбияи насли наврас хиссагузор мебошанд. Мутобики низомномаи чумхуриявии озмуни мактаббачагон аз фанхо таълими дар мактаб озмуни фанни аз фанхои мухталиф гузаронида шуд.ки натичаи он хуб буд. Хонандагони мактаби мо дар озмунхои нохиявию шахри сазовори чойхои намоён гардида зиёда аз 35 нафар хонандагон аз хамаи фанхои мухталиф чойхои 1.2.3 юмро ишгол намуданд. Соли хониши гузашта як нафар хонандаи мактаб дар олимпиадаи чумхурияви сазовори ифтихорнома ва чои дуюм гардид. Чи тавре ки дар боло кайд намудем. Дар мактаб омузгорони наворвару эчодкор кам нестанд. Омузгорон Давлатова М маколахои « Масъалахои таълими адабиёти точик» . Хошиморва О- ду китоб «Оиди халли масъалахо» чоп намуда дастраси омузгорон гардонидаанд, ки боиси ифтихори мактаб аст. Кайд кардан зарур аст, ки соли 2010 соли маориф ва фарханги техники эълон шудааст аз ин хотир хатмкунандагони мактаб Акрамов Азиз, Холикзода Парвиз ва Чориев Чамшед бо воситаи шабакаи Интернет дар озмуни байналмилали аз фанни химия иштирок намуда, Чориев Чамшед сазовори чои намоён гардид. Дар соли хониши 2008-2009 аз чониби маъмуриятимактаб дар шурои омузгори ва мачлисхои назоратии назди директор зиёда аз 48 масъалахои таълиму тарбияви мавриди баррасию мухокима карор дода шуд. Аз чумла супоришу дастурхои президенти Чумхурии Точикистон оид ба баланд бардоштани сатхи дониши хонандагон карори Хукумати Чумхурии Точикистон №508 оид ба такмил ва бехтар намудани омузиши забони Руси ва англиси барои солхои 2004-2014. фармонхои вазири Маорифи Чумхурии Точикистон « оид ба манъ намудани истифодаи телефонхои мобили дар муассисахои таълими» дафтархои суратдор ва риояи либоси ягонаи мактаби карорхои мушовараи раёсати маорифи шахр тахти раками 7/ 1 аз 13 июли соли 2007 оид ба хисоботи шашмохаи фаъолияти мактабхои шахри Душанбе. Барномаи рушди сохаи маорифи пойтахт инчунин карорхои шурои шуъбаи маорифоид ба масъалахои дарболо зикргардида мавриди омузишу барасси карор гирифта шуда буд. Дар шуро ва чаласахои мактаб вазъи таълиму тарбия ва ичрои карорхои зикргардида ба омузгорон матрах гардида камбудихои онхо нишон дода шуд ва онхо вазифадор карда шуданд. ки нисбати масъалахои мазкур диккати чидди дода чараёни таълиму тарбияро дар асоси хуччатхои дар боло зикргардида ба рох монанд. Кайд кардан, ки дар баланд бардоштани сатхи дониши хонандагон ва такмили махорати касбии омузгорон накши иттиходияхои методи ва шурои методии мактаб калон аст. Дар мактаб иттиходияи методии синфхои ибтидои (рохбараш Косимова Н) иттиходияи методии фанни забони руси (рохбараш Бозорова Х.Г.) . забони англиси (рохбараш Сатторова Н), забон ва адабиёти точик 9 рохбараш (Одинаева М), физика ва математика (рохбараш Рамхудоева У) таърих, асосхои давлат ва хукук, химия. Биология ва география (рохбараш Курбонова Г), санъати тасвири, мехнат вам усики (рохбараш Бобоева Г) амал мекунанд., оид ба омузишу пахнкунии тачрибаи пешкадами омузгорон бошад. Аз тарафи иттиходияхои метод ива шурои методи дар соли хониши 2008-2009 тачрибаи пешкадами муаллимаи фанни забон ва адабиёри точик Давлатова М омухта шуда тавассути иштирок дар озмуни «Муаллими сол» ва навиштани маколахои методию маърузахо аз тачрибаи кори худ дар машварат семинархои январию августии омузгорон мавриди барасси карор дода шуда буд. Холо тачрибаи пешкадами омузгори фанни географияи мактаб курбонова г мавриди омузиш карор гирифта дар соли хониши нав чамъбаст карда мешавад. Умуман кори иттиходияхои методи дар соли хониши 2008-2009 каноатбахш бошад, хам лекин дар бисёр чабхахо дар соли хониши нав бехбудиро талаб мекунад. Мувофики накшаи солонаи мактаб дар давоми соли хониши гузашта чорабинихои зиёди тарбияви аз кабили гузаронидани чашнворахои таквими чашнгирии санадхои таърихи ( Рузи Истиклолият, Рузи пойтахт, Соли Нав, Рузи Артиши Милли, Иди Модарон, Навруз ва гайра) бахшида ба 1310 соли бузургдошти имоми Аъзам, рузи Рудаки. Чорабинихо бахшида ба 20 солагии Истиклолият 130 солагии Садриддин Айни. Ва соатхои тарбияви дар мавзуъхои одоби ахлок ва тарбияи Хукукии маънавии хонандагон дар дигар чорабинихои маърифатию фарханги ташкил ва гузаронида шуд. Дар баробари ин оид ба чашнхои зикргардида дар мавзуъхо мухталиф озмуни ровиён. Навиштани иншо тайёр намудани мусавварахо, ташкил ва гузаронида шуд, ки намунаибехтарини корхои хонандагон дар мактаб махфуз аст. Кайд намудан бо маврид аст, ки робитаиоила ва ахли чамоатчиги бо мактаб ва баръакс робитаи мактаб бо оила ва ахли чамоатчигии махала ва нохия дар тарбияи кудак ахамияти беандоза дорад. Бо хамин максад хар мох бо мачлисхои синфи бо иштироки волидайн гузаронида шуда аст. инчунин хар чоряк мачлисхои умуми мактаби бо иштироки падару модарон ва раиси махаллаю кормандони хифзи хукук гузаронида шуд, ки дар он масъалахои гуногуни таълиму тарбия ва хочагию маъмури барасси гардида халу фасл гардидаанд.

Поиск
Календарь
«  Июль 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архив записей
Друзья сайта
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты